GGLT-e hoş geldiňiz

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Önümçilik edýärsiňizmi ýa-da söwda kompaniýasy?

Hawa , gözleg we estetiki enjamlaryň we lukmançylyk lazer maşynlarynyň satuw we satuwdan soňky hyzmatlary bilen meşgullanýan 11 ýyllyk tejribämiz bilen öndüriji.

OEM / ODM hakda näme?

OEM / ODM mähirli garşylanýar.

Kepillik hakda näme?

Öý eýesi üçin kepillik möhleti 2 ýyl, tutawaç 1 ýyl.

Wagtlaýyn tehnologiýa goldawyňyz barmy?

Wagtlaýyn hyzmatlaryňyz üçin hünärmen tehnologiýa goldaw toparymyz bar.Islän soragyňyz 24 sagadyň dowamynda jogap berler, 72 sagadyň dowamynda çözüler. Ulanyjy gollanma we operasiýa wideosy berilýär, hünärmen lukmanlar we kosmnetolog onlaýn okuwy goldaýarlar.

Getirmegiň wagty näçe?

Umumy lazer üçin 3 iş güni, OEM önümçilik döwri 15-30 gün gerek. DHL / UPS / Fedex tarapyndan gapydan gapylara, howa ýüklerini, deňiz trasportasiýasyny hem kabul ediň.Hytaýda öz wekiliňiz bar bolsa, adresiňizi mugt ibermek ýakymly.