GGLT-e hoş geldiňiz

Pikosekunt lazer enjamy

  • Güýçli Koreýa lazer goly pikosekunt lazer tatuirovka enjamy, ýokary güýçli energiýa bilen, pigment massasy çalt çişip, ownuk böleklere bölüner, soňra bedeniň alyş-çalyş ulgamy arkaly ýok ediler.Şeýle lazeriň wagty gaty gysga, on trilliondan bir sekunt ýaly gysga bolansoň, deriniň zeperlenmeginiň beýleki böleklerine zeper ýetirmezligi üçin ýylylyk öndürmek aňsat däl.Deri problemalarynyň bu görnüşi üçin iň gowy saýlaw.