Elektromagnit myşsa gurluşyk enjamy

  • “Hiemt” beden heýkeli myşsa maşynyny gurýar, ýagy ýakmak, myşsany tonlamak, myşsany gurmak, bedeniň şekillendirilmegi, heýkeltaraşlyk, derini götermek we berkitmek üçin iň täze bejeriş tehnologiýasydyr.HIEMT ýag öýjükleriniň ölmegine sebäp bolýan we birnäçe hepdäniň içinde bedeniň kadaly alyş-çalşy bilen çykarylýan köp mukdarda ýagyň bölünmegine sebäp bolup biler.