GGLT-e hoş geldiňiz

Köp funksiýaly maşyn

  • Tatuirowkalary aýyrmak üçin saýlama termoliz ýörelgesi ulanylyp bilner.Pigmentlere gönükdirilen dürli tolkun uzynlygy lazerleri bilen berilýän energiýa.Pigmentler birbada ownuk makalalara bölünip, bedenden çykarylar.SHR kellesi professional saç aýyrmak üçin.Sowadyjy pasta bilen müşderi rahatlykdan başga zat duýmaýar.Bejerginiň täsiri görnüp dur.Lazerler professional, höwesjeň, kosmetiki, dermanlyk we trawmatiki tatuirovkalarda ulanylyp bilner.Tatuirowkalarda bar bolan dürli reňkler, lazer tatuirovkasynyň aýrylmagyna başgaça jogap berip biler.Lazerler islenmeýän tatuirowkalar üçin täsirli we täsirli bejergini hödürleýär.