Krolipoliz bedenini ýuwýan maşyn

  • Ajaýyp täsirli güýçli ses tolkunynyň kellesi bilen, ýokary tizlik bilen ýag öýjüklerini titremek we ýag öýjükleriniň içinde we daşynda köp sanly wakuum howa jübüsini öndürmek, içerdäki partlamany döretmek we trigliseridiň gliserol we erkin bölünmegi üçin güýçli ses tolkuny çykyp biler. ýag kislotalary.Soňra 1M HZ ýygylygyndaky RF tolkunlary, gepatenteral aýlanyş arkaly integrirlenen gliseroly we erkin ýag kislotalaryny tükenmek üçin ulanylýar.Netijede, wakuum RF we energiýa elektrody ýagy ýerleşdirmek we berkitmek üçin ulanylýar.Fizikada "kawitasiýa" diýilýär.Öýjügiň içindäki we daşyndaky mikroply partlama molekulýar hereketiň we has ýokary energiýa derejesine sebäp bolup biler we bu ýag öýjüginiň ýarylmagyna we şeýlelik bilen bedeniň gurulmagyna we horlanmagyna täsir eder.