GGLT-e hoş geldiňiz

Gidrofasial maşyn

  • Suw dermabraziýasy, Micro dermabraziýanyň, wakuum ulgamynyň we täze Fuse gidrotion ulgamynyň täsirini birleşdirýän tolgundyryjy täze tehnologiýa.Diňe suw ulanylýandygy sebäpli, hrustal mikro dermabraziýadan ýa-da göwher dermabraziýadan has ýumşakdyr we biz professional hilli maşynlary ulanýarys.Suw dermabraziýasy (ýa-da gidra mikro dermabraziýa) bir wagtyň özünde mehaniki we himiki gabyklary ulanýar.Gidra dermabraziýa maşynyna suw uçary, howa kompressory, iki taraplaýyn akym dolandyryş klapany, arassalanan gap we galyndy suw çüýşesi girýär.Üýtgeşik gidra dermabraziýa ujy inçe we kiçijik suw akymyny çykarýar we wakuum sorujy arkaly ýokary tizlikde derini ýuwýar, bu suwuklyk orta wagtyň dowamynda deriniň derisine kömek edýär.Şeýle gidro dermabraziýa maşynlarynyň esasy artykmaçlygy, diňe suw ulanmak bilen has ýumşakdyr we ýetmek üçin efir ýagy, aklaýjy önümler, süýt kislotasy, salisil turşusy we başgalar ýaly dürli funksiýalar üçin derini bejermek önümleri bilen bejergini diwersifikasiýa etmäge mümkinçilik berýär. müşderileriň islegine görä dürli maksatlar.