HIFU derini göteriji maşyn

  • HIFU smas göteriji maşyn, deriniň berkleşmegi we göterilmegi üçin bedeniň öz kollagen önümçiligini öňe sürmek üçin ýokarky deri gatlagynyň aşagynda gönükdirilen ultrases barlagyny ulanýar.Operasiýa üçin ajaýyp alternatiwadyr, sebäbi diňe operasiýa edip boljak myşsa derejesine ýetip biler.Çyglylyklar we kremler HIFU-nyň edip biljek has çuňňur derejelerine, esasanam götermäge we berkitmäge kömek etjek myşsa derejesine baryp bilmez.Bu hiç hili operasiýa ýa-da anestezik talap etmeýän degişlilikde agyrysyz prosedura.