GGLT-e hoş geldiňiz

S Nd yag lazer tatuirovka enjamyny açdy

GysgaDüşündiriş:

S üýtgedilen yag lazerli tatuirovka enjamy dürli tatuirovkalary aýryp biler.Bu enjamda 3 dürli tolkun uzynlygy lazeri bar.Olar 532nm, 1064nm we 1320nm.Dürli tolkun uzynlygy bilen dürli bejeriş effektlerini alyp bilersiňiz.1320nm lazer gündelik derini ideg edip biler.Deriňizi çuňňur arassalaýar we ýaşartmaga ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Arza

1) Tatuirowka:
Tolkun uzynlygy 1064, gara / gök ýa-da goýy gök we ş.m. ýaly käbir gara reňkleri aýryp biler.
Tolkun uzynlygy 532, gyzyl / goňur ýa-da kofe reňki ýaly açyk reňkleri aýryp biler.
2) Derini ideg etmek:
Tolkun uzynlygy1320 gündelik derini ideg etmek hökmünde kabul edilip bilner.Deriňizi çuňňur arassalap biler.

1 (1)
1 (2)
1 (3)

Üstünlik

1.Mini ululygy
Ony aňsatlyk bilen herekete getirip bolýar.Eltip bermek üçin çykdajylary tygşytlaň.
2. Aňsat işlemek
Uly LCD ekrany isleýän funksiýalaryňyzy saýlamak aňsat.
3. Gowy bejerginiň täsiri
Adatça, tatuirowkalary aýyrmak üçin 2-3 gezek gerek bolýar.Käbir aýratyn reňkler ýa-da çuň reňkler üçin aýyrmak üçin 3-5 wagt gerek bolar.

Modulyň belgisi GL-Q5
Lazeriň görnüşi Safir we ýakut wyklýuçatel Q / KTP / YAG lazeri
Bilelikdäki bölek Iň ösenini kabul edýär (Plug-and-play)
bilelikdäki bölegi
Ekran 8.4 "reňkli sensor ekrany
Tolkun uzynlygy 1064nm / 532nm / 1320nm
Impuls energiýasy 2500mJ
Impulsyň giňligi 3ns
Quygylyk 1-10hz
Nokatlaryň diametri 1-8mm
Agram 19KG
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)

Sorag-jogap

1-nji sorag. Tatuirowkalaryň hemmesini aýryp bolarmy?
A1: 1064nm we 532nm tolkun uzynlygy, dürli reňk reňklerini bejermek ukybyny berýär.Umuman aýdanyňda, bu lazerler tatuirovkalaryň 90 - 95% -ini bejerip biler.

2-nji sorag. Lazer okuwy näderejede giňişleýin?
A2: Maşyny nädip ulanmalydygyny we ulanyjy gollanmasyny görkezmek üçin wideo hödürleýäris, zerur bolsa, lukmanymyz size onlaýn öwredip biler.

3-nji sorag. ND-den bolup biljek zyýanly täsirler näme: lag lazer bejergisi?
A3: Mümkin bolup biljek ýaramaz täsirler bejergiden soň çişmegi we gabmagy, giper pigmentasiýany öz içine alýar we bu adaty zat, ýylylygy ýaýratmak üçin buz ulanmagy maslahat berýäris.

4-nji sorag. El bölekleriniň ömri näçe?
A4: 1 milliondan gowrak ok.

1 (10)
1 (9)
1 (11)
ef0c106bb2021b8b4570bf870c3e63d

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň