SHR + ND ýag lazer tatuirovkasyny aýyrmak Deri has köp aklaýan deri

GysgaDüşündiriş:

“Q-Switched ND: YAG” modelini kabul etmek bilen, enjam birbada ýokary energiýa çykarmak üçin lazer ulanýar, bu bolsa patologiki dokumalaryň pigmentini döwýär, ýagny lazeriň partlaýjy täsiri: energyokary energiýa bada-bat çykýar, belli bir tolkun uzynlygy lazer epidermisiň içine girýär we patologiki pigmente girýär. dokumalar diňe 6nm.Soňra pigmentler ýokary tizlikde giňelýär we ýarylýar.Ialüzleý epidermis beden bilen çäklener, pigmentleriň beýleki bölegi makrofaglar bilen gurşalan granulalara bölüner, soň bolsa limfa ulgamy bilen aýrylar.Pigment ýuwaş-ýuwaşdan ýitýär, daş-töweregindäki adaty deri dokumalary belli bir tolkun uzynlygy lazerini siňdirmeýänligi sebäpli sesini saklaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Goýmalar

1. saçlary hemişelik aýyrmak
2.Pigmentleri bejermek
3. Derini ýaşartmak
4. Düwürtigi bejermek
5. Tatuirowka

11s (1)

Üstünlikleri

1. Lukmançylyk sapfirlerini sowatmagy we toplumlaýyn tutawajyň esasy dizaýnyny kabul ediň.
2. Wibrasiýa garşy, has durnukly öndürijilik.
3. Amatly we howpsuz bejergi
4. Müşderileriň dürli isleglerine laýyk gelýän goşmaça süzgüçler
5. UKimported ksenon çyrasyny kabul ediň

11s (2)
11s (3)
11s (4)
11s (5)
11s (6)
11s (7)

Sorag-jogap

1-nji sorag. Bu enjam üçin görkezmäni nireden tapyp bilerin?
A1: Maşyn iberilende size zerur maglumatlaryň hemmesini e-poçta bilen ibereris. Şol bir wagtyň özünde, enjam bilen bilelikde bir toplumy dakýarys.

2-nji sorag. Haýsy okuwy hödürleýärsiňiz?
A2: Ulanyjy gollanmasyny, onlaýn gollanmany, onlaýn wideo okuwyny hödürleýäris.

S3. Töleg şertleri näme?
A3: T / T, Günbatar bileleşigi (Sim geçirişi), Alibaba söwda kepilligi, Pul gram.etc.

4-nji sorag. Enjamy nädip eltýärsiňiz?
A4: DHL.UPS.TNT.FEDEX.etc ýaly gapydan gapy hyzmaty.

5-nji sorag. Enjamy näçe wagt alyp bilerin?
A5: Adatça önümçilik üçin 3-5 iş güni, ýük daşamak üçin ýene 3-5 gün gerek

6-njy sorag. Kepillik näme?
A6: kabul ediji maşyn üçin 1 ýyl kepillik.

11s (8)
11s (9)
ef0c106bb2021b8b4570bf870c3e63d

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň