Kawitasiýa rf wakuum agramyny ýitirýän maşyn

GysgaDüşündiriş:

Professional Cavitation rf vakuum agramyny ýitirýän enjamymyz, infragyzyl RF Wakuum Roller tehnologiýasy bilen infragyzyl ýagtylygy, iki polýar radio ýygylyk energiýasyny we wakuumy birleşdirýär, bu ýag öýjükleriniň, töweregindäki birleşdiriji dokumalaryň we dermal kollagen süýümleriniň çuňňur gyzmagyna sebäp bolýar.Netijeli ýyladyş we wakuum görnüşi täze we has gowy kollageniň we elastiniň ösmegine itergi berýär, bu bolsa deriniň boşlugynyň, bedeniň göwrüminiň lokal azalmagyna we deriniň gurluşynyň we gurluşynyň umumy gowulaşmagyna getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Arza

Welashape, bedeniňizi konturlamak we sellýulitiň daşky görnüşini azaltmak üçin tehnologiýalaryň kombinasiýasyny ulanýan täze invaziv däl bejergidir.Wakuum tehnologiýasy infragyzyl ýagtylyk we iki polýar radio ýygylyk energiýasy ýag öýjüklerini we töweregindäki dokumalary ýuwaşlyk bilen gyzdyrýar.
Esasan bejergide ulanylýar: Sellýulitleri aýyrmak, bedeniň ýuka bolmagy, derini berkitmek, ýüzüňi götermek, gyrmyzy aýyrmak, bedeniň daş-töweregini azaltmak, deriniň ýüzüni tekizlemek, Bedeniň massaagey we göz gabaklaryny bejermek.

LPG 详情 页 9_01
LPG 详情 _ 9_03
LPG 详情 页 9_05
LPG 详情 页 9_06

Üstünlikleri

4 sany “Velashape” maşyny --- Wakuum + Infragyzyl lazer + Bipolar RF + Roller
1.Frafred lazer derini gyzdyrmak arkaly deriniň impedensiýasyny peseldýär we derini gyzdyrmak arkaly kislorodyň öýjükli diffuziýasyny ýokarlandyrmak üçin RF energiýasy birleşdiriji dokuma çuňňur aralaşýar.
2.Wakuum plýus ýörite işlenip düzülen rolikler, RF-nyň aralaşmagyny 5-15 mm-e ýetirýär.Düwürtik we uzalýan fibrillary birleşdiriji dokuma, bedeniň kontur täsirini ep-esli gowulandyrýar.
3. Derini vakuum bilen örtýän tehnologiýa, RF energiýasyny belli bir eplenen derä aralaşýar, hatda ýokarky gabak bejergisinde-de täsiri we howpsuzlygy ep-esli ýokarlandyrýar.

Aýratynlyk
GÖRNÜŞ Ekrany görkezýär : 10.4 "TFTchromatices ekran
  El ekranynda 3.2 "we 3.5" ekrany görkeziň
RADIO FREQUENCY GÜER 100 watt
GEREK BESELI Absolýut bahasy 90kPa-25kPa (68.4cmHg-19cmHg)
  Deňeşdirme bahasy : 10kPa-75kPa (7.6cmHg-57cmHg)
ROLLER 0-36rpm
ROLLER ÜÇIN IŞLER 4 görnüş (, Out ft Çep , Sagda)
SAT ETI BERMEK Hakyky wagt
RF ENERGI DANY Maks : 50J / cm3
LASER Tolkun 940nm
GARAŞAN GÜOWÇ 5-20w
DÖWLET ARERI 4mmx7mm 、 6mmx13mm 、 8mmx25mm 、
  30mmx44mm 、 40mmx66mm 、 90mmx120mm
Bahalandyrylan giriş güýji 850VA
Güýçlendiriş tertibi AC230 / 110V +/- 10% 50Hz +/- 1Hz
  AC110V +/- 10% 60Hz +/- 1Hz
Tor agramy 79kg
FIZIKI ÖIMÜNI ALMAK 59CM * 60CM * 135CM
LPG 详情 页 9_07
LPG 详情 _ 9_08
LPG 详情 页 9_09

Sorag-jogap

1-nji sorag: Haýsy netijelere garaşyp bilerin?
A1: Kliniki synaglarda, VelaShape-iň bedeniniň kontur güýji bejergiden soň bir köýnegiň ululygynyň azalmagyna sebäp boldy.

2-nji sorag: Bejergiden soň üýtgemäni nädip çalt görerin?
A2: Deriňiziň ýüzüniň has ýumşak we berkleşip başlamagy bilen derrew bejerilen ýeriň kem-kemden gowulaşandygyny görüp başlarsyňyz.Wagtyň geçmegi bilen bejerilen ýerlerde has kiçi aýlawy, sellýulitiň daşky görnüşiniň azalmagyny görersiňiz we iň gowy netijeler takmynan 10 hepdede görner.

3-nji sorag: Näçe bejergini etmeli?
A3: Iň oňat netijelere ýetmek üçin adatça 3-4 bejergi gerek.Köplenç bir uzyn bejeriş sessiýasyny üç gysga sessiýa çalyşmak bolýar.

LPG 详情 页 9_11
LPG 详情 页 9_13
小 气泡 详情 页 _012

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň