GGLT-e hoş geldiňiz

Bölekleýin co2 lazerli professional yzlary aýyrýan maşyn

GysgaDüşündiriş:

GGLT gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we satuwdan soňky hyzmatda ýöriteleşen lukmançylyk we gözellik enjamlaryny öndüriji.Hytaýyň iň irki gözellik gurallaryny öndürijileriniň biri hökmünde Önümler LASER, ELIGHT, Mikrotolkun, Radio ýygylygy, Ultrasonik we ş.m. köp sanly tehnologiýa ugurlaryny öz içine alýar. ýaşartma maşyn, RF seriýaly maşyn, CO2 fraksiýa lazer enjamy, PDT we beýleki seriýalar.

Kompaniýamyz, gözellik pudagynyň çalt ösmegi üçin üznüksiz güýç üpjün etmek üçin öz artykmaçlyklarymyzy ulanyp, iş maksady bilen hemişe “Ilkinji hil, birinji baha, ilkinji hyzmat” ynanýar.
Aýratynlyk : Gan gämilerini aýyrmak, gözenekleri aýyrmak, derini berkitmek, akartmak, derini ýaşartmak, gyrmyzy aýyrmak, düwürtikleri bejermek, başgalar, waginany gysmak
Programma: Söwda, täjirçilik we öý ulanylyşy üçin
Satuwdan soň Hyzmat : Onlaýn goldaw, Wideo tehniki goldaw
Kepillik: 2 ýyl, 2 ýyl
Haryt: fraksiýa co2 lazer
Tolkun uzynlygy: 10600nm
Lazer çykaryjynyň güýji: 30W
Ekran: 10.4 reňkli LCD ekrany
Impulsyň dowamlylygy: 0,1 -10ms sazlap bolýar
Naprýa .eniýe: 110V / 220V
Custöriteleşdirilen hyzmat: OEM, ODM, LOGO


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

1. Adaty kesiş we bölekleýin 2 ulgam;Ginekologiýa ulgamy we sünnet ulgamy hökmany
2. Umanlaşdyrylan programma üpjünçiligi, bejerginiň netijelerinde has täsirli
3. 7 Üýtgeýän bejeriş grafikasy, sazlanyp bilinýän şekiller, ululyklar we aralyk
4. 7 bogunlar aýdyň görkeziji gol;Amalda amatly we çeýe, energiýa ýitgisini ep-esli azaldýar
5.USA import edilen lazer emitteri;yzygiderli we hatda lazer çykyşy
6.Metal RF turba, aýna turbadan has gowy täsir, ömri uzak

1 (1)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
1 (10)

Funksiýalar

1.Waginal tigntening / Gözellik / Çyg / gysmak / ginekologiki bejergisi
2.Ance / tegmilleri aýyrmak
3. Deriniň ýaşartmagy
4. Derini agarmak
5.Scar / Doglan belligi aýyrmak
6.Pigment aýyrmak
7.Hirurgiki kesiş, gerekmejek dokumany güýçlendirmek we gazlaşdyrmak

1 (2)

Parametrler

Haryt Co2 fraksiýa lazer waginal berkitme
Tolkun uzynlygy 10600nm
Lazer emitteriniň güýji 50w
Pulsirlenen radio ýygylygyy 0.530W
Ekran 10.4 ”reňkli LCD ekrany
Nusga ululygyny skanirläň 0,1x0.1mm - 20x20mm
Nokat ölçegi 0.05mm
Nokat aralygy 0,1 -2,6mm sazlap bolýar
Lazer emitteriniň ömri 8-12 ýyl
Sowuklama ulgamy Howa
Lightagtylyk tolkun uzynlygyny maksat edinýär 650nm gyzyl ýarymgeçiriji lazer
Programma dili: Iňlis, Ispaniýa, Rus ... dokuz dil
Naprýa .eniýe 110v / 220v, 60 ~ 50hz
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)

Sorag-jogap

1-nji sorag. Co2 fraksiýa lazer waginal berkitme näme?
A1: Co2 fraksiýa lazer Waginal berkitme, waginal saglygy dikeltmek üçin ulanylýan hirurgiki däl CO2 lazer prosedurasydyr.Co2 fraksiýa lazer waginal berkitme aşakdakylar üçin ulanylýar: Guraklygy, gyjyndyrmany we agyryny bejermek.Waginal äheňi, çeýeligi we görnüşi dikeldiň.

2-nji sorag. CO2 lazerinden näçe wagt soň netijeleri görerin?
A2: Derini doly gutaransoň, ilkinji bejergiden 3-6 aý soň doly netijeleri görmek bolýar.CO2 lazer bejergisindäki gowulaşmalary bejergiden soň köp ýyllap görmek bolýar.

3-nji sorag. CO2 fraksiýa lazerinden soň näme edýärsiňiz?
A3: Bölekleýin CO2 lazer prosedurasyndan soň deriňizi günüň zyýanly şöhlelerinden goramak üçin gün şöhlesini ulanmaly.Şeýle hem günde iki gezek ýumşak arassalaýjy we nemlendiriji ulanyň we gödek önümlerden gaça duruň.Makiýaup önümleriniň ulanylmagyny çäklendirmek iň gowusy, sebäbi olar derini hasam gaharlandyryp biler.

1 (11)
1 (12)
ef0c106bb2021b8b4570bf870c3e63d

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň